top of page

De Utrechtse Catharinakerk

Over de Utrechtse Catharinakerk, momenteel kathedraal van het aartsbisdom Utrecht, zijn de afgelopen anderhalve eeuw verschillende kleine publicaties verschenen maar nooit heeft een algemeen historisch overzicht over dit belangwekkende gebouw het licht gezien. Het hier gepresenteerde plan wil voorzien in een rijk geïllustreerd boek met een totaalhistorie van deze kerk waarbij de hiaten die in de onderhavige studies zijn blijven bestaan, zoveel mogelijk worden ingevuld.

Een groep historici en andere specialisten zet zich thans aan een totaalgeschiedenis van dit kerkgebouw. Daarnaast heeft, in opdracht van de gemeente Utrecht, in 2018 een bouwhistorsch onderzoek plaats gevonden waarvan de resultaten een weerslag zullen vinden in de tekst. Het team van auteurs beschrijft verschillende onderdelen van de geschiedenis van het gebouw.

Het boek verschijnt 0p 25 november 2020 bij Uitgeverij Matrijs, Utrecht.

Inhoud en auteurs

middeleeuwen (1468-1580)

dr. B. van den Hoven Van Genderen, universitair docent, kunstgeschiedenis/middeleeuwen, Universiteit Utrecht 

reformatie (1580-1815)

dr. F. Broeyer, (vml) universitair hoofddocent kerkgeschiedenis, Universiteit Utrecht

overgangstijd (1815-1853)

dr. T. von der Dunk, letteren, kunsthistoricus

kathedrale parochiekerk (1853-1900)

dr. T. van Schaik, kerkhistoricus

20e eeuw

drs. C. Staal, letteren; oud-conservator Catharijneconvent

kerkmuzikale traditie

prof. dr. A. Vernooij, priester Aartsbisdom Utrecht, em.-hoogleraar kerkmuziek, Theologische Faculteit Tilburg
de heer W. van Belle, kerkmusicus

metropolitane kathedraal van het Aartsbisdom Utrecht en van de Nederlandse Kerkprovincie
mr. dr. A.P.H. Meijers, universitair hoofddocent Tilburg University

bouwhistorie

drs. K. Emmens, bouwhistoricus
de heer D. Claessen, 3D reconstructies bouwfasen
.

Reportage bij gelegenheid van de presentatie van De Utrechtse Catharinakerk (Uitgeverij Matrijs) op 25 november 2020.

Pulse Ensemble zingt onder meer het motet gewijd aan de heilige Catharina van Alexandrië, de patroonheilige van de kerk.

Latijn (de  spelling is zoals in bron: Venetië 1539, Girolamo Scotto)

O gemma clarissima, Catherina virgo sanctissima, lilium mundissimum et mulierum speculum; tuis precamur meritis celi fruamur gaudijs.

 

Nederlands

O schitterende juweel, Catharina zeer heilige maagd, zeer elegante lelie en spiegel van alle vrouwen; wij bidden opdat door uw daden wij mogen genieten van de hemelse vreugden.

566groot.jpg
bottom of page