top of page

 

JAARVERSLAG 2019

De stichting is in 2018 opgericht.

In 2019 is de stichting de ANBI-status toegekend.

Het bestuur van de stichting is twee keer bijeengekomen. Op 19 februari en op 5 november 2019.

 

In het bestuur zijn de vorderingen van het boek over de Catharinakerk besproken. Er is door uitgeverij Matrijs een letter of intent opgesteld. Het bestuur gaat met deze verklaring akkoord.

De fondsenwerving vordert gestaag.
De verwachting is dat het boek in het najaar van 2020 gepubliceerd en gepresenteerd zal worden.

 

In het bestuur is gesproken over mogelijke volgende projecten. Er zijn ideeën en er zijn voorstellen aangedragen. Het bestuur zal nieuwe projecten in overweging nemen na afronding van het nu lopende project.

 

In 2019 is de website van de stichting gemaakt en gepubliceerd. De vereiste content (samenstelling van bestuur, financieel en algemeen jaarverslag) is daar gepubliceerd. Er is ook een webpagina over het lopende project. Er wordt nog gewerkt aan relevante aanvullende content die de website aantrekkelijker zal maken.

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG & BALANS 2019

A. Balans                                                             

                                                            baten                     lasten

Balans per 01-01-2019:

  • Saldo bankrekening                      € 7.523,43              €    0,00

  • Bankkosten                                                                 €  119,36

  • Project Utrechtse Catharinakerk                              €    88,94

Balans per 31-12-2019:

  • bankrekening                                € 7.315,13               € 208,30

 

B. Staat van Baten en Lasten

  • optelsom baten cq. lasten             € 7.523,43              € 208,30

  • totaal winst/verlies                        € 7315,13

bottom of page